FTI-STARTUP CONNEXT โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

FTI-STARTUP CONNEXT โอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ

เราขอเชิญชวนคุณมาจับมือไปด้วยกัน พร้อมโอกาสในการขยายธุรกิจ (การจับคู่และต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จัดทำโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI Startup Connext เพื่อให้สตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร พลังงาน ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงความร่วมมือสู่การขยายธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบ B2B

เรายินดีเปิดบ้านต้อนรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่รูปแบบธุรกิจ B2B และร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

1 Aug 2021

7 PM - 7 PM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support