กิจกรรม "GENZGENBIZ INNOVATION CAMP (ค่าย 2)"

กิจกรรม "GENZGENBIZ INNOVATION CAMP  (ค่าย 2)"

เปิดโอกาสแล้ว!! สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลงมือทำ และพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรม "GenZGenBiz INNOVATION Camp (ค่าย 2)" โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมและรับการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมอบรม มีโจทย์สำหรับข้อเสนอโครงการ 3 หัวข้อ ดังนี้

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านสังคมเมือง
  3. ด้านวิถีการดำเนินงาน

คุณสมบัติ:
กลุ่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องมีผลงานหรือแผนธุรกิจนวัตกรรมที่พัฒนาได้จริงในเชิงพาณิชย์ และทำงานเป็นทีม (ทีมละ 1-3 คน)

ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้รับการอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากรและทีมโค้ชที่มีความชำนาญด้านนวัตกรรมและแผนธุรกิจ โดยผลงานสามารถต่อยอดเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3mW0NAG
แบบฟอร์มนำเสนอ : https://bit.ly/2MjzdRb

1 Feb 2021

7 AM - 7 AM

REGISTER