แบบสอบถาม สำรวจความต้องการในการขอรับการสนับสนุนจาก NIA

แบบสอบถาม สำรวจความต้องการในการขอรับการสนับสนุนจาก NIA

NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน

สามารถกรอกแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้

1 Jul 2021

7 PM - 7 PM

REGISTER