AGROWTH


             AGrowth : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

ภาคการเกษตร ถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แรงงาน 25 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตร แต่ไทยยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืน NIA จึงร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และเนสท์ กรุ๊ป จัดตั้งโครงการ AGrowth โปรแกรมเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย

AGrowth เป็นโครงการต่อยอดสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพจากหลากหลายประเทศ ที่มีนวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นของตัวเองแล้ว ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการต่อยอดไอเดียนวัตกรรมที่มีอยู่ ให้ตอบโจทย์ความต้องการภาคการเกษตรในตลาดสากล และช่วยสร้างแนวทางแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ให้กับวงการเกษตรในประเทศกลุ่มอาเซียน

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะที่จำเป็นสำหรับสตาร์ทอัพ พร้อมขยายผลตัวนวัตกรรม ด้วยการทดสอบระบบสาธิต (Proof-of-Concept) กับพื้นที่เกษตรในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ว่านวัตกรรมมีโอกาสเติบโตและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จากทีมผู้เชี่ยวชาญของ NIA และพันธมิตรชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยในปีที่ผ่านมา มีสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมมากถึง 240 บริษัท และมีสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา


NIA จะมีบทบาทในการเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมประสานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้าง AgTech Startup ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ในการแชร์ประสบการณ์ เพื่อนำรูปแบบดำเนินงานของ AgTech Startup มาใช้แก้ไขปัญหาในแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพลิกโฉมภาคการเกษตรของประเทศไทยขึ้นอย่างยั่งยืน

โครงการ AGrowth จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย ที่จะช่วยให้เกษตรไทยมีนวัตกรรมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากนานาประเทศได้เข้าถึงระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย รวมถึงจะเป็นตัวเร่งในการสร้างสรรค์สตาร์ทอัพด้านการเกษตรรุ่นใหม่ในประเทศไทยให้มีความหลากหลายและเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ

- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543

- มือถือ : 081-372 9163

- อีเมล : [email protected]

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support