Agtech Battle

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ให้สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุนโดยเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ ร่วมประชันกับโจทย์ที่ท้าทายของภาคการเกษตร และมีแนวทาง (Solution) ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ทักษะที่จำเป็นสำหรับการหานักลงทุนกับผู้มีประสบการณ์ในการระดมทุนและได้รับการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของนักลงทุน โดยจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการ " />
รายละเอียดโครงการ "AGTECH BATTLE"

คุณสมบัติ

 • เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในขอบเขตของ 7 sectors (Robotic, Biotech, Process, Biorefinery, Digital, Service, Logistic & Post harvest)
 • เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในขอบเขตของ 7 sectors (Robotic, Biotech, Process, Biorefinery, Digital, Service, Logistic & Post harvest)
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการและเทคโนโลยีที่ได้รับการ Proof-of-concept แล้ว
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการและเทคโนโลยีที่ได้รับการ Proof-of-concept แล้ว
 • ต้องมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว
 • ต้องมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว
 • มีเป้าหมายที่อยากจะขยายตลาดหรือต้องการระดมทุน
 • มีเป้าหมายที่อยากจะขยายตลาดหรือต้องการระดมทุน
 • ต้องมี 1 คนในทีมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
 • ต้องมี 1 คนในทีมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
 • ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ทำมีฐานอยู่ในประเทศไทย หรือจดทะเบียนในประเทศไทย และจะต้องลงทะเบียนกับสตาร์ทอัพไทยแลนด์
 • ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ทำมีฐานอยู่ในประเทศไทย หรือจดทะเบียนในประเทศไทย และจะต้องลงทะเบียนกับสตาร์ทอัพไทยแลนด์

ระยะเวลาโครงการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 • ช่วงเวลาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ได้รับการลงทุน วันที่  25  มิถุนายน 2562  –  11  กรกฎาคม 2562 โดยช่วงเวลาการอบรมจะแบ่งเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้กลับไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง โดยมีรายละเอียดวิชาดังนี้ การเงินและการบัญชีสำหรับสตาร์ทอัพ (Finance for Startup)กฎหมายสำหรับสตาร์ทอัพ เพื่อการลงทุนเบื้องต้น (Getting to know more about legal)เรียนรู้และเข้าใจนักลงทุน (Communication with VC / CVC / Angel Investors)การทำโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับการระดมทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพการเกษตร (Raise fund with the right business model)
 • การเงินและการบัญชีสำหรับสตาร์ทอัพ (Finance for Startup)
 • กฎหมายสำหรับสตาร์ทอัพ เพื่อการลงทุนเบื้องต้น (Getting to know more about legal)
 • เรียนรู้และเข้าใจนักลงทุน (Communication with VC / CVC / Angel Investors)
 • การทำโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับการระดมทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพการเกษตร (Raise fund with the right business model)
 • แข่งขันต่อนักลงทุน (Pitch to Venture Capital Investors) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ภายในงาน Startup Thailand ณ True Digital Park

หมายเหตุ: สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสได้รับการลงทุนจากนักลงทุนที่เข้าร่วม

<br>

บรรยากาศในโครงการ<br>
บรรยากาศในโครงการ

ติดตามข่าวสารโครงการในครั้งต่อไปได้ที่ https://www.nia.or.th/agtechbattle/

ดำเนินการโดย

 • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 • มณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support