Founder Apprentice

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจนวัตกรรมผ่านการฝึกงานเป็นเวลา 11 สัปดาห์กับผู้ประกอบการตัวจริงแบบใกล้ชิด โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไปถึงจบการศึกษาแล้วไมเกิน 3 ปี มาฝึกงานกับ Tech Startup หรือ SME ที่มี Innovation ทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านมิติการสร้างธุรกิจนวัตกรรม วางแผนธุรกิจ การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวตัวอย่างจากผู้ประกอบการจริง และเพิ่มขีดความสามารถผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น โดยจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆที่คอยให้คำปรึกษาในการวางแผนตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าร่วมโครงการไปจนถึงวันที่ได้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมคนต่อไป

รวบรวมเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ
รวบรวมเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้

  • อบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR พร้อมฝึกความเป็นผู้ประกอบการใน SMEs หรือ Startup ชั้นนำ
  • ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม แก้โจทย์ทางธุรกิจ ในระยะเวลา 11 สัปดาห์
  • พูดคุยใกล้ชิด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจโดยมีเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และพี่ๆ FA Alumni คอยให้คำปรึกษา
  • ชี้แนะเป้าหมายอาชีพที่ใช่ตลอดโครงการ
  • นำเสนอผลการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่

คุณสมบัติ :

  • นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 1 หรือ 2- มีความสนใจนวัตกรรม ธุรกิจสตาร์ทอัพ และการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านการลงมือทำ
  • มีความมุ่งมั่น พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เอกสารที่ใช้

1. Resume ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ

2. คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรม

“มาฉีกทุกกฎเกณฑ์การเรียนรู้ สู่โลกการทำงานกับโครงการที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด”
“มาฉีกทุกกฎเกณฑ์การเรียนรู้ สู่โลกการทำงานกับโครงการที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด”

FOUNDER APPRENTICE

โครงการฝึกงานที่จะดึงศักยภาพในการทำงานของเยาวชนไทย โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติโ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 อริสรา 086-337 9220, ศดานันท์ 096-429 1954

[email protected]

ดำเนินการโดย

  • ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support