PIN (Pioneering Innovator Network)

PIN (Pioneering Innovator Network) 
การสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค

ค้นหาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด โดยการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดการนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงการกำหนดเป็นนโยบายของภาครัฐร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐบาล และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

โดยภายในโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับสุดยอดกูรูชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 1. Innovative Purpose with OKRs
 2. Business Model Navigator
 3. Design Thinking for Innovation Idea
 4. Creative Marketing
 5. Branding
 6. Story Telling
 7. IP for Innovation Management

เงื่อนไขผู้สมัคร :

 • เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
 • เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
 •  เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่   
Timeline ของกิจกรรม PIN รุ่นที่ 3 (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค)
Timeline ของกิจกรรม PIN รุ่นที่ 3 (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาค)

ถ้าคุณเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคที่มีไอเดียใหม่ๆ หรือมีความต้องการเรียนรู้จาก กูรู ผู้มีประสบการณ์  “Pioneering Innovator Network : PIN คือโครงการสำหรับคุณ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาคกลาง : [email protected]คุณจิดาภา รื่นนารีนารถ  Tel. 082-917-4646

ภาคใต้ : [email protected]คุณวัชราภรณ์  ปัญจวัฒน์   Tel :  095-194-6551

ภาคอีสาน : [email protected]คุณวราศรี อัจฉริยะเดชา  Tel : 094-159-4692

ภาคเหนือ : [email protected]คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ Tel. 098-971-5954

หรือคลิ๊กไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PIN-Pioneering-Innovator-Network
หรือ https://regional.nia.or.th

ดำเนินการโดย

 • ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 • จิดาภา รื่นนารีนารถ (ภาคกลาง)
 • วัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ (ภาคใต้)
 • วราศรี อัจฉริยะเดชา (ภาคอีสาน)
 • มนัสพงษ์ มั่งไคร้ (ภาคเหนือ)

ข้อมูลติดต่อโครงการ

WEBSITE
NIA MOOCs Tech Support