Startup 101

Startup 101

คอนเซ็ปต์ในการทำธุรกิจส่วนใหญ่คือเราถนัดอะไรก็ทำแบบนั้น ใช้ความชำนาญของเราโดยที่ไม่ได้มองที่ความต้องการของลูกค้า แต่ในความเป็นจริง หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน  จุดเริ่มต้นควรมาจากการเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และในหลายๆ แง่มุม สิ่งที่ทำต้องเกิดจากกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

โดยเฉพาะถ้าคุณอยากที่จะทำธุรกิจให้สำเร็จแบบก้าวกระโดด รูปแบบที่คุณกำลังมองหาคือธุรกิจ Startup ซึ่งมีการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าสูงสุด แต่โอกาสที่จะทำ Startup ให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้กระบวนการและทำความเข้าใจอย่างชัดเจน เพราะ Startup ไม่เหมือนธุรกิจทั่วๆไป

หลักสูตร Startup101 จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องราว Startup แบบเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นจนไปสู่การทำธุรกิจ ทำให้คุณได้รู้ว่าการที่จะทำ StartUp ที่ดีมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะไปไกลระดับโลกนั้นต้องเริ่มต้นอย่างไรและต้องเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะอะไรบ้างที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างเทคนิคและความเข้าใจผ่าน Afterclass ที่สนุก ง่าย ใช้ได้จริง สอนโดยสองกูรูคนหัวใส

“พี่ณัฐ” ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
CEO - Lean Business Design Thailand , ผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME

"อ.คริส" คริสโตเฟอร์ ไรท์ (Chris Delivery)
นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โค้ชสอนเทคนิคการสื่อสารข้ามชาติ พิธีกรผู้ผลิตรายการทีวีมานานกว่า 15 ปี

แบ่งบทเรียนออกมาเป็น 10 บทเรียน โดยแต่ละบทจะประกอบไปด้วยสองส่วน

  1. Lecture Class โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
  2. After Class โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ อ.คริสโตเฟอร์ ไรท์
เนื้อหาคอร์ส
1. StartUp Inspiration จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการ
06:49
- StartUp VS SMEs ความแตกต่างระหว่างสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
- StartUp Team Structure โครงสร้างทีมสตรา์ทอัพ
2. Afterclass : StartUp Inspiration
12:33
Workshop บทเรียนที่ 1 เสริมแนวคิดริเริ่มของการก้าวข้ามจาก SMEs สู่ Startup และทำความรู้จักคำว่า Disrupt
3. Customer Centric การระบุกลุ่มลูกค้า
04:33
- Personas of the Early Adopters ลูกค้ากลุ่มแรก
- Customer Behaviors พฤติกรรมผู้บริโภค
- Customer Insights การศึกษาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแต่ละประเภท
- Customer Journey เส้นทางของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า จนตัดสินใจซื้อ
4. Afterclass : Customer Centric
13:50
Workshop บทเรียนที่ 2 เรียนรู้ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า และการหาความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริง
5. Design Thinking "Fall in love with the problem not the solution.”
06:22
- Empathy เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
- Define การตั้งโจทย์ กำหนดปัญหา
- Ideate สร้างไอเดีย
- Prototype การสร้างต้นแบบ
- Test นำไปทดสอบ
6. Afterclass : Design Thinking "Fall in love with the problem not the solution.”
11:27
Workshop บทเรียนที่ 3 ทำความเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และทำไมเราควรสนใจปัญหามากกว่าทางออก
7. Customer-Problem Fit การทดสอบความถูกต้องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกับปัญหาของลูกค้า
06:21
- Get Out of The Building ออกไปหาความจริงภายนอกออฟฟิศ
- Validation กระบวนการ เพื่อพิสูจน์ว่า ขั้นตอนการทดสอบ สามารถใช้งานได้
- Learning "Fail Fast Succeed Faster.” หลักการสำคัญของการทำ Startup
8. Afterclass : Customer-Problem Fit
14:00
Workshop บทเรียนที่ 4 ทำความเข้าใจเหตุผล และวิธีการหา Customer-Problem Fit
9. Value Proposition Design เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบสินค้าและบริการได้ตรงตาม Customer Segment หรือความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
05:53
เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบสินค้าและบริการได้ตรงตาม Customer Segment หรือความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
- Pains ลูกค้ามีความรู้สึกแย่ ไม่พอใจ หรือมีอุปสรรค เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
- Gains ลูกค้ามีความต้องการในส่วนไหนบ้าง เพื่อให้หลุดพ้นจากอุปสรรคใน Pains รู้สึกดีในเรื่องอะไรบ้าง ได้รับการตอบสนองอย่างไรถึงจะรู้สึกดีบ้าง
- Customer Job’s ลูกค้าทำงานอะไร คือใคร อาชีพ อายุ Demographic ต่างๆ
- Value คุณค่า ที่สามารถแกป้ ัญหา ของกลุ่มเป้าหมายได้
10. Afterclass : Value Proposition Design
14:50
Workshop บทเรียนที่ 5 การทำ Value Proposition Design โดยการใช้ Value Proposition Canvas
11. Customer-Problem-Solution Fit กระบวนการในการสร้างวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการที่ตรงใจ
06:54
- A minimum viable product (MVP) ฟีเจอร์ในการให้บริการน้อยที่สุด ที่คุณสามารถใช้มันประเมินตลาดได้ สามารถนำไปทดสอบตลาดได้เร็ว เพื่อดูว่าลูกค้าชื่นชอบและตอบโจทย์หรือไม่ที่ ก่อนที่จะนำมาพัฒนา ปรับปรุง จนเป็น Product ที่สมบูรณ์
- Why use an MVP?
12. Afterclass : Customer-Problem-Solution Fit
16:39
Workshop บทเรียนที่ 6 ทำความเข้าใจ A minimum viable product (MVP) ว่าคืออะไรปและมีกระบวนการอย่างไรพร้อมตัวอย่าง
13. Problem-Solution fit versus Product-Market fit ขั้นตอนการเติบโตของ Startup ที่ใักจะเกิดปีญหา
10:11
- Key Metrics และ AARRR Model เครื่องมือการทำ Product-Market fit
- How are they initially measured?
14. Afterclass : Problem-Solution fit versus Product-Market fit
19:16
Workshop บทเรียนที่ 7 Problem Solution Fit คือขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นจากการพัฒนาไอเดีย ส่วน Product Market Fit เป็นขั้นที่สอง ซึ่งจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับตลาด สองสิ่งนี้ต่างกันอย่างไร
15. How to Create Pitch Deck เครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสาร หรือสรุปให้ผู้ฟังเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาอันสั้น
07:51
- What is a Pitch Deck? เครื่องทือพรีเซ้นของเหล่า Startup
- Examples, Tips and Templates
16. Afterclass : How to Create Pitch Deck
14:47
Workshop บทเรียนที่ 8 เทคนิคการเตรียมพรีเซ้นที่ถูกต้องสำหรับการนำเสนอธุรกิจ Startup เพื่อการขอรับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ และเทคนิคการทำสไลด์
17. How to Pitch การนำเสนอบริษัท Start Up ให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุนกับเรา
11:36
- Types of Startup Pitch, e.g., The Competition Pitch, The Elevator Pitch and The Investor Pitch รูปแบบการนำเสนอต่างๆของ Startup
- Easy Steps to a Perfect Pitch เทคนิคการนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ
18. Afterclass : How to Pitch
17:19
Workshop บทเรียนที่ 9 เทคนิคการนำเสนอธุรกิจ Startup สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนำเสนอ
19. Meet the Investor นักลงทุนกับธุรกิจ Startup
06:36
- Types of Investors for Startups ประเภทของนักลงทุน ในวงการ Startup
20. Afterclass : Meet the Investor
13:45
Workshop บทเรียนที่ 10 ทำความเข้าใจประเภทต่างๆของนักลงทุน และรูปแบบธุรกิจที่นักลงทุนสนใจ
21. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ รวม 03 ชั่วโมง 42 นาที
หลักสูตรนี้จะชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องราว Startup แบบเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นจนไปสู่การทำธุรกิจโดย อ.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และเสริมสร้างเทคนิคและความเข้าใจผ่าน Afterclass โดย อ.คริสโตเฟอร์ ไรท์ ที่งานนี้รับรองเลยว่า สนุก ง่าย ใช้ได้จริง
ฟรี
ผู้สอน
ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs (SPD) และกูรูด้าน Startup เจ้าของเพจ : บริหารแบบคนหัวใส และ CEO ที่ Lean Business Design Thailand

คริสโตเฟอร์ ไรท์

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โค้ชสอนเทคนิคการสื่อสารข้ามชาติ พิธีกรผู้ผลิตรายการทีวีมานานกว่า 15 ปี

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support