Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Business

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอหลักสูตร "การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 1 "แนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
เสนอเป็นวิชาที่ 2 ในหัวข้อ "ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ในหัวที่ 2 เราจะพูดถึงกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำลังมา การที่จะคิดธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรเน้นอะไรบ้าง และการปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีกี่รูปแบบ และข้อสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควรให้ความสนใจอะไรบ้าง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • ทำความรู้จักธุรกิจใหม่ ที่มีแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล
  • มุมมองวิธีการคิดธุรกิจใหม่ Spot Opportunity และ Create Opportunity
  • ลักษณะขององค์กรที่ใช้ในการทำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษจากทั้งภาคธุรกิจ, องค์กรเพื่อสังคม, องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ไปจนถึง Startup โดยนักศึกษาจากโครงการ GSB Smart Startup company ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาประกอบไปด้วย

1. อภัยภูเบศร

แบรนด์ผู้นำด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ ผู้ใช้ศาสตร์แผนไทย-สมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน
แบรนด์ผู้นำด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ ผู้ใช้ศาสตร์แผนไทย-สมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน

2. Qualy Design

Qualy แบรนด์ดีไซน์สัญชาติไทยที่เชื่อในพลังของการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไปพร้อมๆกับการปกป้องโลก
Qualy แบรนด์ดีไซน์สัญชาติไทยที่เชื่อในพลังของการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไปพร้อมๆกับการปกป้องโลก

3. Precious Plastic Bangkok

โปรเจกต์เปลี่ยนชีวิตขยะพลาสติกเป็นโปรดักต์สุดเก๋ ผ่านกระบวนการเวิร์กช็อปในโรงเรียนและชุมชน
โปรเจกต์เปลี่ยนชีวิตขยะพลาสติกเป็นโปรดักต์สุดเก๋ ผ่านกระบวนการเวิร์กช็อปในโรงเรียนและชุมชน

4. Vekin (Thailand) ผู้พัฒนา CERO Carbon Wallet Application

CERO Carbon Wallet แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนความรักษ์โลกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้คนธรรมดาๆ ก็มีคาร์บอนเครดิตได้
CERO Carbon Wallet แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนความรักษ์โลกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้คนธรรมดาๆ ก็มีคาร์บอนเครดิตได้

5. Automation micro design

เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตามีความสนใจในการศึกษาและสร้างจินตนาการในสิ่งที่เรียน
เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตามีความสนใจในการศึกษาและสร้างจินตนาการในสิ่งที่เรียน
เนื้อหาคอร์ส
1. ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
30:25
สอนโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2. แบบประเมินหลังการเรียน
00:10
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 30 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1 วีดีโอ ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)

จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์

ผู้ก่อตั้ง Qualy Design

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

เลขาธิการมูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ศกยง พัฒนเวคิน

ซีอีโอ บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) บริษัทผู้พัฒนา แอปพลิเคชั่น CERO Carbon Wallet

วงศธร จันทร์ตรี

ผู้ดูแลระบบ Precious Plastic Bangkok

สุภาธินี กรสิงห์

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออโตเมชั่น ไมโคร ดีไซน์ จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support