การสร้างตราสินค้า (Branding and Customer Loyalty)

การสร้างตราสินค้า (Branding and Customer Loyalty)

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การออกแบบธุรกิจใหม่"
นำเสนอเป็น Module 7 ในหัวข้อ  "การสร้างตราสินค้า Branding and Customer Loyalty"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เข้าใจองค์ประกอบของการสร้างตราสินค้า
 2. เข้าใจแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาตราสินค้า

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

 • สิ่งสำคัญ 3 อย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์แบรนด์
 • ตัวตนของแบรนด์ เจตจำนงของแบรนด์คืออะไร
 • Brand image ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์
 • การวางตำแหน่งทางการตลาด (Brand positioning) การหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับสินค้าของแบรนด์ในตลาด
 • เคสตัวอย่างเพื่อจะได้เข้าใจภาพรวมมากขึ้น

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

"เต่าเหยียบโลก" แบรนด์สินค้าระงับกลิ่นกายของคนไทย ที่รายได้หลักร้อยล้าน กับชื่อแบรนด์แปลกๆ แต่แฝงด้วยความครีเอท

 • ที่มาของชื่อแบรนด์ เต่าเหยียบโลก
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำ Branding ของ เต่าเหยียบโลกมีอะไรบ้างและมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
 • ในขณะที่มีแบรนด์คู่แข่งจำนวนมาก เต่าเหยียบโลก มีวิธีการรักษาฐานลูกค้าอย่างไร
 • ก้าวต่อไปของ เต่าเหยียบโลกคืออะไร และเรื่อง Branding ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
เนื้อหาคอร์ส
1. การสร้างตราสินค้า Branding and Customer Loyalty
31:09
สอนโดย รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
อาจารย์ประจํา ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Case Study : "เต่าเหยียบโลก" แบรนด์สินค้าระงับกลิ่นกายของคนไทย ที่รายได้หลักร้อยล้าน กับชื่อแบรนด์แปลกๆ แต่แฝงด้วยความครีเอท
13:07
สอนโดย คุณวิศรุต จันทิพย์วงษ์
ทายาทรุ่น 2 เต่าเหยียบโลก (บริษัทไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรช์)
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 44 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจํา ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศรุต จันทิพย์วงษ์

ทายาทรุ่น 2 เต่าเหยียบโลก (บริษัทไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรช์)

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support