การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่"
สำเนอเป็น Module 2 ในหัวข้อ  "การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจคุณลักษณะของผู้ประกอบการ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง
  • Saras Sarasvathy’s theory of Effectuation หรือทฤษฎีการทำผลให้เป็นเหตุ
  • การฝึก mindset หรือ พฤติกรรมให้มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

"Shinkanzen Sushi" จากร้านอาหารของนักศึกษา มธ. สู่กิจการมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยเราจะได้รู้ที่มาว่า

  • กว่าจะมาเป็นธุรกิจมูลค่าพันล้าน เริ่มต้นได้อย่างไร
  • ปัจจัยที่ทำให้มั่นใจในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
  • ความท้าทายของ shinkanzen sushi
  • การเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องเป็นอย่างไร
เนื้อหาคอร์ส
1. การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship
30:23
สอนโดย ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
ประธานสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Case Study : "Shinkanzen Sushi" จากร้านอาหารของนักศึกษา มธ. สู่กิจการมูลค่า 1,000 ล้านบาท
14:33
สอนโดย คุณชนวีร์ หอมเตย
กรรมการบริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 45 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชนวีร์ หอมเตย

กรรมการบริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support