การหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas)

การหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การหาแนวคิดธุรกิจใหม่"
สำเสนอเป็น Module 3 ในหัวข้อ  "การหาแนวคิดธุรกิจ (Findings Business Ideas)"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เข้าใจลักษณะของธุรกิจใหม่
 2. เข้าใจแนวทางการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจ Mindset ของการหาไอเดียทางธุรกิจ ว่าหาได้จากไหน
 • เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการผ่านทฤษฎี "หมวกสามใบ"
 • เรียนรู้ว่าไอเดียการทำธุรกิจมาจากไหน
 • การคิดไอเดียมีวิธีการทั้งการคิดในกล่อง (Systematic Inventive Thinking) และ การคิดนอกกรอบ (Think outside of the box)

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

LINE MAN Wongnai เทคสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวใหม่ ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง LINE MAN และ Wongnai

 • แรงบันดาลใจที่ผลักดันให้สนใจธุรกิจนี้ 
 • ปัจจัยที่ทำให้มั่นใจในการเริ่มดำเนินธุรกิจนี้ 
 • ความท้าทายของการเริ่มดำเนินธุรกิจ
 • ในการขยายธุรกิจนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง
 • แชร์เคล็ดลับความสำเร็จของ Wongnai จนถึงวันที่เป็น LINE MAN Wongnai
 • การบริหารให้คนในองค์กรมีการคิดแนวคิดใหม่ๆ ต้องทำอย่างไร
เนื้อหาคอร์ส
1. การหาแนวคิดธุรกิจ Findings Business Ideas
30:17
สอนโดย ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. Case Study : "Lineman Wongnai" ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง LINE MAN และ Wongnai
10:09
สอนโดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 40 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support