การสร้างธุรกิจให้เติบโต (Growing Business)

การสร้างธุรกิจให้เติบโต (Growing Business)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ"
สำเนอเป็น Module 9 ในหัวข้อ  "การสร้างธุรกิจให้เติบโต (Growing Business)"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เข้าใจรูปแบบการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
 2. เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบการเติบโตทางธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

 • 4 ทางเลือกในการ Growth ตามโมเดลของ Ansoff Matrix
      - การเจาะตลาด Market Penetration
      - การพัฒนาตลาด Market Development
      - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development
      - การกระจายธุรกิจ Diversification
 • วิธีสำรวจตลาดที่เหมาะสมในการทำให้ธุรกิจเติบโต

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

"อ้วยอันโอสถ" จากร้านยาแผนโบราณขนาด 2 คูหา สู่ธุรกิจยาสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 70 ปี และได้รับความไว้วางใจให้จำหน่ายในร้านขายยากว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ

 • อ้วยอันโอสถ มีแนวทางในการขยายธุรกิจแบบไหน ในแต่ละรุ่นมีมุมมองหรือวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไร
 • การขยายธุรกิจของอ้วยอันโอสถ อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
 • ในการขยายธุรกิจของอ้วยอันโอสถอะไรคืออุปสรรค และผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้อย่างไร
 • ก้าวต่อไปของอ้วยอันโอสถที่จะขยายต่อในอนาคตคืออะไรและการวางแผนเพื่อไปถึงจุดนั้น
เนื้อหาคอร์ส
1. การสร้างธุรกิจให้เติบโต Growing Business
34:35
สอนโดย ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. Case Study : "อ้วยอันโอสถ" จากร้านยาแผนโบราณขนาด 2 คูหา สู่ธุรกิจยาสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 70 ปี
22:34
สอนโดย คุณชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 57 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support