การเริ่มดําเนินธุรกิจ (Launching New Business)

การเริ่มดําเนินธุรกิจ (Launching New Business)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ"
สำเนอเป็น Module 8 ในหัวข้อ  "การเริ่มดําเนินธุรกิจ Launching New Business"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เข้าใจขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ
 2. เข้าใจปัจจัยที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

6 สิ่งที่ควรจำไว้ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ

 • Go beyond business plan - คิดมากกว่าที่วางแผนธุรกิจไว้
 • ทดลองว่าIdea Work/ไม่Work ให้เร็วที่สุด
 • Understand the market - เข้าใจลูกค้าของตนเอง
 • Know your future customer – กิจการที่เติบโตจะสามารถคาดเดาความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้
 • Cash is King - กระแสเงินสด เส้นเลือดสำคัญของธุรกิจ
 • Business structure ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ที่จะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน อย่าปนกัน

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์ของไทยที่เติบโตจากการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง

 • ปัจจัยสำคัญธุรกิจคือทำเรื่อง Customer Empathy และสิ่งสำคัญในการเข้าใจลูกค้าคือการทำเรื่อง customer research
 • สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ จะต้องมีการทำ test and learn
 • ในทุกผลิตภัณฑ์ที่จะ launch ไปอะไรก็แล้วแต่ ควรจะจำกัดความเสียหายของผลิตภัณฑ์
 • กระบวนการทำ research ที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า คือเจ้าของ product ควรจะอยู่หน้างาน
 • ก่อนที่เราจะศึกษาว่าจะ launch หรือจะทำธุรกิจใดๆ ก็แล้วแต่ อยากให้ใช้ data เป็นแผนที่นำทาง
เนื้อหาคอร์ส
1. การเริ่มดําเนินธุรกิจ Launching New Business
32:07
สอนโดย ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
ประธานสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กรณีศึกษา
14:50
Case Study : “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์ของไทยที่เติบโตจากการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง
สอนโดย คุณนรุตม์ เจียรสนอง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 47 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นรุตม์ เจียรสนอง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support