ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

  1. ภาพรวมการดำเนินการปี 2564
  2. ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณ 2564
  3. ตัวชี้วัดสำหรับปีงบประมาณ 2565 
  4. แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
  5. บทสรุปแนวทางการคัดเลือกข้อมูล
เนื้อหาคอร์ส
1. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2565
04:23
เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 04 นาที
หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐแบบกระชับ เข้าใจง่าย สำหรับบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีคุณภาพและความเข้าใจสำหรับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรนี้จะเป็นการสรุปผลงานในปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนวทางการประเมินผลและการจัดทำข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 สำหรับบุคลากรของสำนักงานทุกท่าน
ฟรี
ผู้สอน
คุณชัยวุฒิ สีทา

ที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล บ.ดิจิทัลสโตร์เมช, นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support