การเลือกแนวคิดธุรกิจ (Selecting Business Ideas)

การเลือกแนวคิดธุรกิจ (Selecting Business Ideas)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การหาแนวคิดธุรกิจใหม่"
นำเสนอเป็น Module 4 ในหัวข้อ  "การเลือกแนวคิดธุรกิจ (Selecting Business Ideas)"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจปัจจัยในการคัดเลือกแนวคิดธุรกิจ
  2. เข้าใจกระบวนการคัดเลือกแนวคิดธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • ทำความเข้าใจและเรียนรู้ความแตกต่างของคำว่า ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ ธุรกิจ (Business)
  • เรียนรู้ "แนวคิดของโอกาสทางการประกอบการ" และ "องค์ประกอบของโอกาส (Four Components of Any Opportunity"
  • ทำความรู้จัก Opportunities Canvas เครื่องมือในการสร้างโอกาส

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

Mo-Mo-Paradise ร้านชาบูที่เมนูน้อย แต่ประสบความสำเร็จ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการชนะใจเจ้าของ Mo-Mo-Paradise ที่ญี่ปุ่น เพราะคำมั่นที่บอก “จะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรให้เป็นสไตล์ไทยเลย

  • แรงบันดาลใจที่ผลักดันให้สนใจธุรกิจนี้ และวิธีการชนะใจเจ้าของแบรนด์จากญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนประเทศไทย
  • ปัจจัยที่ทำให้มั่นใจในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
  • ความท้าทายของการเริ่มดำเนินธุรกิจนี้ กว่าจะนำ Mo-Mo-Paradise เข้ามาเปิดในเมืองไทยได้ ต้องเจอกับความยากอะไรบ้าง
  • การเลือกแนวคิดธุรกิจ ในการทำการตลาดหรือนำเสนอ MOMO Paradise
  • Core value ของ Mo-Mo-Paradise ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน
เนื้อหาคอร์ส
1. การเลือกแนวคิดธุรกิจ Selecting Business Ideas
30:00
สอนโดย ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. Mo-Mo-Paradise ร้านชาบูที่เมนูน้อย แต่ประสบความสำเร็จ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการชนะใจเจ้าของ Mo-Mo-Paradise ที่ญี่ปุ่น เพราะคำมั่นที่บอก “จะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรให้เป็นสไตล์ไทยเลย
14:48
สอนโดย คุณสุรเวช เตลาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด ผู้บริหาร Mo-Mo-Paradise เมืองไทย
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 44 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สุรเวช เตลาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด ผู้บริหาร Mo-Mo-Paradise เมืองไทย

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support