การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation)

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (New Venture Creation)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอ "หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่
 Entrepreneurship and New Business Development"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหัวข้อ "การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่"
สำเนอเป็น Module 1 ในหัวข้อ  "การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ New Venture Creation"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจบทบาทผู้ประกอบการว่ามีความจำเป็นในการสร้างธุรกิจยังไง

2. เข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่

3. เข้าใจแผนธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • เรียนรู้กระบวนการสร้างกิจการใหม่ New Venture Creation Process ซึ่งมีอยู่ 3 Steps ประกอบด้วย ทำอะไรดี? ทำดีไหม? และ ทำอย่างไร?
  • วิธีปรับ Mindset เพื่อค้นหาว่าเราจะทำอะไรดี
  • ตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะทำดีไหม ซึ่งประกอบไปด้วย Test of potential เพื่อดูว่าแนวคิดเรามีคนตอบรับไหม และ Test of feasibility วิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อดูว่าตอบโจทย์ทางด้านการเงินหรือไม่
  • ตัวช่วยในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร ผ่านเครื่องมือวางแผนทำธุรกิจ Business Plan ซึ่งประกอบไปด้วย 7 หัวข้อคือ Executive summary, Business description, Product/service, Marketing, Operation plan, Management team และ Revenue

เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

Yell Advertising” เอเจนซีสัญชาติไทยชื่อดัง ที่มีผลงานมากมายกับแบรนด์ใหญ่หลายๆ แบรนด์

  • วิธีค้นหาและฝึกฝนสกิลของตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
  • ไอเดียแรกในการเปิดบริษัทคืออะไร แล้วพอมาเปิดจริงแตกต่างกันไหม จากที่คิดในตอนแรก
  • ช่วงแรกของบริษัทเป็นอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเริ่มธุรกิจคืออะไรและแก้ปัญหาอย่างไร
  • อะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จของ Yell Advertising
  • ในการเริ่มธุรกิจ ควรต้องตั้ง Mindset อย่างไร
เนื้อหาคอร์ส
1. การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ New Venture Creation
30:00
สอนโดย ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ
ประธานสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Case Study : “Yell Advertising” เอเจนซีสัญชาติไทยชื่อดัง ที่มีผลงานมากมายกับแบรนด์ใหญ่หลายๆ แบรนด์
14:47
สอนโดย โอห์ม–ดิศรา อุดมเดช
CEO และ Founder ของ Yell Advertising
3. แบบประเมินหลังการเรียน
00:20
เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 45 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 2 วีดีโอ ตัวแรกคือ เรียนรู้ทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และสองคือ กรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ) จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดิศรา อุดมเดช

CEO และ Founder ของ Yell Advertising

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support