Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme

การวิเคราะห์คุณค่า

Perceived Value

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอหลักสูตร "การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme"

บทเรียนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 4 "การวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดราคา"
เสนอเป็นวิชาที่ 6 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์คุณค่า"

Perceived Value หรือคุณค่าที่ผู้บริโภคมองเห็นหรือรับรู้ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน เนื่องจากสินค้าและบริการไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่กับกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย การให้คุณค่าในบริบทของธุรกิจที่มีความยั่งยืนสามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายได้ เรียกได้ว่าเป็นคุณค่าหลักที่จะช่วยในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในตลาด คุณค่าเหล่านี้สามารถปรับเพิ่มหรือลดลงตามบริบทและการเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันได้ การเข้าใจและการนำ Perceived Value มาปรับใช้ในธุรกิจอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนในตลาดได้ในระยะยาว

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน

  • เน้นในเรื่องของการหา Value Proposition 
  • การใช้เครื่องมืออย่าง Value Curve เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะมอบให้กับลูกค้ากับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจ
  • การออกแบบหรือปรับปรุงคุณค่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่าง
  • วิธีการสื่อสารในเรื่องราวของคุณค่ากับกลุ่มลูกค้าของเรา

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากวิทยากรพิเศษจากภาคธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึง Startup ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาประกอบไปด้วย

1. อภัยภูเบศร

แบรนด์ผู้นำด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ ผู้ใช้ศาสตร์แผนไทย-สมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน
แบรนด์ผู้นำด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับนานาชาติ ผู้ใช้ศาสตร์แผนไทย-สมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน

2. Blind Experience

Blind Experience ธุรกิจเพื่อสังคมที่พร้อมเปลี่ยนทุกความมืดให้กลายเป็นจินตนาการ ผู้ที่เชื่อในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอิมแพคสู่สังคม
Blind Experience ธุรกิจเพื่อสังคมที่พร้อมเปลี่ยนทุกความมืดให้กลายเป็นจินตนาการ ผู้ที่เชื่อในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอิมแพคสู่สังคม

3. บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส กับแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาวควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส กับแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาวควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาคอร์ส
1. การวิเคราะห์คุณค่า
30:03
สอนโดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์
2. แบบประเมินหลังการเรียน
00:10
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 30 นาที
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1 วีดีโอ ท่านต้องรับชมวีดีโอจนจบ ไม่สามารถเลื่อนได้ (ระบบจะเตือนว่าเวลาการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)

จากนั้นท่านจะต้องทำข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน (ผ่าน 4 จาก 5 ข้อ)

เพื่อออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ท่านต้องเช็คความถูกต้องของชื่อและทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อน จากนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้า User Profile

สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่มุมขวาล่าง
ฟรี
ผู้สอน
ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

เลขาธิการมูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Blind Experience  

สิรินารถ ธเนศวรกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน Corporate Services บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

รีวิว
NIA MOOCs Tech Support